• img1791.png
  • img1844.JPG

Over VEKO Recycling 

Onze aanpak 

Veko Recycling zoekt samen met u naar de beste oplossing voor uw afvalprobleem rond kunststoffen, papier en karton. Weet daarbij dat we zowel gebruikte materialen als productiematerialen verwerken. Daarbij reiken we een totaaloplossing aan:

  • We kunnen uw kunststoffen bij u ophalen
  • We sorteren uw kunststoffen indien nodig
  • We malen of shredden uw kunststoffen
  • We persen alles samen
  • We verkopen de grondstoffen

Of: we leveren een deeloplossing, zoals enkele het persen en malen, in loonwerk (prijs in regie). Wat u het best uitkomt.

Onze groene visie

Aardolie is de grondstof voor de productie van de meeste nieuwe kunststoffen. Door grondstofschaarste is materiaalhergebruik van kunststoffen steeds belangrijker geworden. Maar niet alleen het economisch aspect is van belang, ook het ecologische: onverwerkt afval dat in het milieu terechtkomt, is een enorme belasting. Efficiënt afval verwerken is echter een kunst op zich: het komt er op aan zo minutieus mogelijk te sorteren, en de restfracties zo beperkt mogelijk te houden. Of anders gezegd: zoveel mogelijk te recycleren, en zo weinig mogelijk te hoeven storten.

Dat kan alleen door hoogwaardige technieken te hanteren, volgens nauwgezette procedures. Dat is wat Veko Recycling doet. Elke dag opnieuw. Zo dragen wij elke dag ons steentje bij tot een gezond milieu. 


Veko Recycling recycleert niet alleen volgens de regels van de kunst, maar ook volgens de wettelijke regels. Ten bewijze onze erkenningsnummers:

  • Veko Recycling: OVAM nr. 11942
  • Verkinderen bvba: OVAM nr. 616
  • Valipac erkenningsnummer: 0109458
  • Verkoopsvoorwaarden :  download hier